ընթերցասրահ

(մարդասպան սիրող տիկնոջ հատվածը)

Ուշադրություն.

վեպի ընթերցումը զերծ չէ ռիսկերից եւ առաջացնում է կախվածություն

Հատված

«ԵՐԿՈՒ ԴԱՐԻ ԱՐԱՆՔՈՒՄ»

նոր վեպից

Վահրամ Սահակյան

- Հիմա ես մի շատ նրբանկատ, բայց անհանդուրժողական թ