ընթերցասրահ

(մարդասպան սիրող տիկնոջ հատվածը)

Ուշադրություն.

վեպի ընթերցումը զերծ չէ ռիսկերից եւ առաջացնում է կախվածություն

(հատված «ԱՏՅԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹՅԱՆ»

նոր վեպից)

Վահրամ Սահակյան

- Հիմա ես մի շատ նրբանկատ, բայց անհանդուրժողական թ