Մարտի 16-ի ներկայացումը

կկայանա կարանտինի

ավարտից մեկ շաբաթ հետո,

Ձեր տոմսերն ուժի մեջ են ՄԻՇՏ

ՁԵՌՔ ԲԵՐԵՔ ԳԻՐՔԸ ԱՌՑԱՆՑ, ՀԵՆՑ ՀԻՄԱ

ԱԽՏԱԲՈՒՅԾ

ԲԱՐԵՓՈԽՈՂՆԵՐԸ

Ուշադրություն

Տվյալ պահին գիրքը գտնվում է հրատարակչատանը, որտեղ սրբագրվում եւ ձեւավորվում է,

այնպես որ որոշակի սխալների եւ անճշտությունների համար ներողություն ենք խնդրում

Բաց թողնված մասերը կարելի է կարդալ միայն արդեն հրատարակված գրքում

(հատված «Ծովից Ծով Դատաստան»

գրքից, որը կհրատարակվի

մայիսի սկզբներին)