Tag Archives: Եթե որեւէ հայալեզու կայք անգամ մի քանի նախադասություն փոխառնի եւ տեղադրի իր էջերում՝ 120 րոպեի ընթացքում կենթարկվի վարչաքրեական պատասխանատվության VSPC ©