«ԵՐԵՎԱՆ-ԵՐԵՎԱՆ» խոսք Արամայիս Սահակյանի

12/10/2015


«ԵՐԵՎԱՆ-ԵՐԵՎԱՆ» խոսք Արամայիս Սահակյանի

Ունկնդրել

Խոսքերը Արամայիս Սահակյանի

կատարում է Արտաշես Ավետյանը